Gaz Bloğu Üretim Hattı

Geri dönüşüm malzemelerinden( baca külü) Gaz beton elde edilmesi.Dünya’da gaz beton üretimi çoğunlukla kuvarsit madeni ile çimento,kireç,alçı ve genleştirici bir ajanın su ile karıştırlıp kalıplanması kür ve kesim işleminden sonra otaklavda yüksek basınç altında tutularak sertleştirilmesi ile gerçekleşmektedir.Biz ise kuvarsit madeni yerine baca külü kullanarak ayrıca otaklav yerine daha ucuz maliyetli kürleme sistemi kullanarak gazbeton malzemeyi üretmeyi planlıyoruz.

Kömür kullanan sanayi tesisleri bacalarından çıkan külleri deşarj ve stok yapmada sorunlar yaşamaktadır.Yaptığımız analiz ve araştırmalar neticesinde bu atığın gaz beton materyallerinin birçoğunu içerisinde bulundurmasından dolayı üretimde kullanılabileceğini ortaya koymuştur.Basit denemelerde de tarafımızdan gözlenmiştir.Amacımız daha bilimsel ve gerektiğinde Üniversite desteğinide alarak ürünün sanayi ürünü olarak üretilmesi ve üretim teknolajisinin geliştirilmesidir.